Lyonel Feininger. Het album van 1905

Dit boek is niet alleen uniek qua karakter, maar ook qua functie. Hoewel het schetsen bevat, is het niet als schetsboek, maar als fotoalbum aangelegd. Feininger verzamelt daarin ongeveer 50 natuurstudies uit de zomermaanden van 1905, een foto van Julia Berg, een kindertekening van zijn zoon Andreas uit 1910 en een latere brief van de galerij Flechtheim.

 

Bevor Sie sich das Video an­schauen können, ist ein Nach­laden der ex­ter­nen In­hal­te not­wen­dig.

Mit Klick auf die­sen But­ton ge­ben Sie Ihre Zu­stim­mung, dass Da­ten an www.youtube.com über­mit­telt und even­tuell Cookies nach­ge­la­den wer­den. Die In­hal­te lie­gen nicht in un­se­rer tech­ni­schen Ver­ant­wortung.

 

Het album is de getuigenis van een privé herinnering. Het laat zien, hoe belangrijk dit jaar voor Feininger was. In 1905 had hij Julia Berg (1880-1970) ontmoet. Hij zal met haar in 1907, na de scheiding van Clara Fürst (1879-1944), trouwen en met haar de partner voor het leven vinden. De bladeren van het album getuigen van de gelukkige tijd die het verliefde stel aan de Oostzee in Ribnitz en Graal op Rügen doorbracht. Zij tonen de vreugde van de tekenaar, als vrije kunstenaar te denken. Qua compositie wijzen de schetsen en studies reeds op de eerste schilderijen uit 1907.

Wij presenteren het album uit 1905 in de permanente tentoonstelling Lyonel Feininger.